Produkty        Akcie        Novinky        Výpredaj        O nás        KontaktO nás

    Firma DISKONT-PLUS, S.R.O. bola založená v roku 1996. Sme výhradným distribútorom a dovozcom najmä z Turecka, Číny, Slovinska a Bulharska. Spolupracujeme s takými firmami v Turecku ako sú KELES, AKAS, TAYAS, MISBIS, SIMSEK, ULKER...

    Distribujeme výrobky ako sú čokolády, dezerty, cukríky, oblátky, čokoládové tyčinky, čokoládové vajíčka, trvanlivé pečivo, žuvačky, lízatká, ale aj slané krekry, tyčinky a iný zaujímavý sortiment.

    Naše produkty dovážame skoro do všetkých obchodných sietí a supermarketov na Slovensku. Spolupracujeme s mnohými nezávislými odberateľmi na Slovensku, ako aj v Maďarsku a Česku. Firma Diskont - plus s r. o. má takto vytvorené veľmi dobré podmienky na kvalitné a rýchle distribučné služby po celom území Slovenskej Maďarskej a Českej republiky.

    Snažíme sa dovážať produkty vysokej kvality za nízku cenu a vychádzať našim zákazníkom v ústrety.

    Ak máte akékoľvek iné otázky, radi vám ich zodpovieme, bude nám potešením naviazať s Vami obchodný vzťah a rozširovať naše pôsobenie aj vďaka Vám.


About us

    Company DISKONT-PLUS s.r.o. was established in 1996. We are exklusive distributor and importer of confectionery mainly from Turkey, China, Slovenia and Bulgaria. We are cooperating with such big companies from Turkey as KELES, TAYAS, MISBIS, AKAS, SIMSEK, ULKER…

    We are distributing products as chocolates, chocolate – boxes, candies, soft candies, wafers, bars, chocolate eggs, biscuits, chewing gums, sticks , but also salty crackers, bread sticks, and many other interesting assortment.

    Our products are distributed to almost every market chains and supermarkets on Slovakia. We are working with many independent retailers on Slovakia, but also on Hungary and Czech Republic. This is why has company DISKONT-PLUS s.r.o. achieved very good conditions for high quality- and fast distributing services in whole area of Slovak and Czech republic and Hungary.

    We are reaching to distribute products of high quality for moderate prices and meet forward our customers.

    If you have any further questions, we are ready to answer them, we are looking forward to join with you business relationship and rise our activities thanks to you.

© rj all rights reserved.